-

Češtinu jako vyjadřovací prostředek mám opravdu rád. I  když se slovy si, jak někteří sami o sobě uvádějí, nehraji. Mám daleko raději příměr, že je tesám. Tak jako sochař začne s hrubým kamenem a postupně mu dává tvar busty, stejně tak já sekám a brousím klávesami, dokud není text hebce čtivý a fakticky bezchybný. 
Tvořím reklamní texty na rozličná témata firmám i individuálním zákazníkům, reklamní obsahy webových blogů, popisky produktů, zpracovávám články s odbornou tématikou. Jako básník jsem publikoval v různých českých časopisech včetně časopisu Host a Psí Víno. V roce 2011 mi vyšlo tiskem několik básní ve sbírce Antologie mladých básníků současnosti. Vystupoval jsem na desítkách autorských čtení po celé ČR. V roce 2014 jsem se autorky spolupodílel na beletrizaci historických textů do knihy Pijme z něho všichni u příležitosti 600 let od vysluhování večeře Páně podobojí. 



Kniha k výročí 600 let od vysluhování večeře Páně podobojí


















Reportážní článek pro Respekt





















Básně